Preventa d.o.o. 
Čakovečka 1
HR‑42000 Varaždin
OIB: 58241957305
IBAN: HR90 2489 0041 1312 0276 2
Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu. Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Naše ostale web stranice:
preventa.hr
znakovisigurnosti.eu
procjenarizika.com
zastitanaradu.eu.com