Uprava

O nama
Borivoj Žmegač
Borivoj Žmegač
095 827 5880

Borivoj Žmegač

preventa@preventa.hr

095 827 5880

struč. spec. ing. el.
struč. spec. ing. sec. (smjer zaštita od požara)
dipl. ing. sig. (smjer zaštita na radu)
Stručnjak zaštite na radu II
Koordinator zaštite na radu I, II
Ispitivač stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
Voditelj procjene ugroženosti od požara
Stručni ispit građevinske struke
Pedagoško-psihološko obrazovanje
Andragoški ispit
OHSAS 18001 auditor
ISO/IEC 17025 auditor
Level 1 termografist
Ispitivač strojeva
Energetski certifikator za jednostavne i složene sustave te energetske preglede velikih poduzeća (modul 1, 2 i 3)

Damir Matjačić
Damir Matjačić
095 902 7736

Damir Matjačić

dm@preventa.hr

095 902 7736

mag. ing. mech.
Stručnjak zaštite na radu II
Koordinator zaštite na radu I, II
Ispitivač stabilnih sutava za dojavu i gašenje požara
Andragoški ispit
Ovlašteni projektant strojarstva (HKIS)
Stručni ispit građevinske struke
Ispitivač strojeva
Izobrazba iz protueksplozijske zaštite
Energetski certifikator za jednostavne i složene sustave te energetske preglede velikih poduzeća (modul 1, 2 i 3)